Avtal för vistelse på hundpensionatet

Vi använder oss av Svenska kennelklubbens rekommenderade inackorderingsavtal och en extra bilaga, se hundavtal, för att hjälpa oss att lära känna din hund. Fyll gärna i båda bilagorna innan du kommer och lämnar in din hund hos oss.

Ladda ner Svenska kennelklubbens inackorderingsavtal här

Ladda ner vårt hundavtal och villkor här